Hvis ankomsten til dit hus kan foregår igennem eller ved siden af en carport, som placeres rigtigt, kan denne bygning være en forstærkelse af helhedsindtrykket, hæve både herlighedsværdien og ikke mindst ejendommens økonomiske værdi.
Brugsmæssigt kan carporte være med til at skabe et hyggeligt rum, bagved, omkring eller i det rum som skabes op mod dit hus.I de viste eksempler nedenfor er 4 typer, én dobbelt carport med fladt tag på 50m², én dobbelt carport med ensidig hældning, som er lavet i samarbejde mellem 2 naboer henover skel (2x48m²), en tredje carport på 63m², placeret et stykke inde, på en meget stor grund, som tillod dette, og til sidst en fjerde til en enkelt bil med et skur som en vinkel på siden. Sidstnævnte med smuk sedum på taget, fordi taget er meget synligt fra 1.salen på huset ved siden af.

Bemærk at vægge kan bruges til at montere bænke på, og at endevæggen kan lukkes af med eks. en skydelåge.

Date
15. november 2014
Category
Clients