Rungsted Kyst
Ombygning og gennemgribende renovering

Murermester Zeltner´s sommer residens fra 1913.
Renovering, mellembygning og udnyttelse af loftsrum til beboelse.
Loftsrummene var adskilt i tagfladen og der var ingen visuel forbindelse mellem disse. Villaens hovedbygning var oprindelig bygget i 1913. Tilbygningen i stueplan som en sidefløj bygget i 1942.

Mellem tagene blev bygget en mellembygning, som både bandt tagene og de ny indrettede loftsrum sammen og samtidig med respekt for den oprindelige arkitektur, fik villaen til at fremstå hel, uden en tilbygning som en knast på siden. Der blev skabt adgang til den nye 1.sal over køkkenet via en trappe i den tidligere karnap.

Date
14. marts 2004