Fakta: 196m² bolig, 40m² kælder samt 50m² carport med integreret skur.

Der havde været tidligere erhverv, bag facaden mod vejen.

Projektets indgangsvinkel var både et ønske om en makeover med nye renoverede facader, vinduer og døre, kig til haven fra 1.salen, samt energirenovering af taget, i forbindelse med udskiftningen af den gamle tegl. Der var også et ønske om et ekstra værelse på 1.salen, og mulighed for en egentlig carport.

Familien havde allerede selv udskiftet køkkenet, terrassen mod haven og det ene badeværelse. Der var åbnet op mod stuen, og her var skabt en fin kontakt, med en god balance mellem åbenhed og hjørne til fordybelse. Eksisterende stue fremstod dog mørk pga., at hele terrassen mod syd var overdækket helt ind på tagets stern.

Ønske om ekstra værelse på 1.salen, blev sløjfet fordi der var alt for mange byggetekniske udfordringer, med dårligt eller mangelfuldt udførte bygningsdele som krævede ombygning, og dermed økonomi til dette.

Det nye hus har indtaget den tidligere erhvervsparkering mod vejen, ved at forlænge taget, og dermed integrere carport, skur og dagrenovation, i en nu hel og sammenhængende løsning. Værelserne under taget, har fået nye vinduer på gavlene og i taget for at kompensere for lyset, under det store udhæng.

Husets særlige tværsnit er fremhævet med smalle thermowood profilbrædder, og gavlene har fået et isoleret fremspring.

Den gamle murede garage på gavlen blev revet ned og den overdækkede terrasse fjernet.

I fremtiden vil der blive opført en kvadratisk fritliggende overdækning i terrassens hjørne ud mod græsplænen.

På 1.salen blev åbnet op mod trappen, ved at fjerne et værelse og lave et åbent fællesrum. Der blev skabt masser af lys og nu også kig mod haven, ved at lave 3, 2 meter dybe indvendige kviste, imellem de eksisterende gitterspær. Det skæve tagprofil muliggjorde denne løsning, som udvendigt er afsluttet med tophængte Velux vinduer. Villaen ligger nu frit på grunden, og den usædvanligt lækre gamle 60 meter dybe have, danner et smukt kig både indefra og ud, og udefra og ind. Der er planlagt bøgehæk og hegn mod naboen.

Et spændende anderledes hus, med et særligt snit og en familie som var med på at udnytte lige netop dette….

Date
18. marts 2019
Clients