Rigtig mange huse er tegnet og opført af lokale bygmestre, hvor det har været alt andet end arkitektur, lys og rumlige sammenhænge samt kontakt til grunden som er blevet vægtet mest. Det interessante er, at mange af disse huse forholdsvis enkelt kan reetableres og genskabes med en ny identitet, til stedet og omgivelserne.

Familien Nedergaard-Jensens ejede et sådant hus, opført i 1994 på 90m². Familien ønskede tilbygning med nyt opholdsrum, forældreafsnit og havekontakt, samt nyt helhedsindtryk.

Planløsningen gav en unik løsning på i alt 180m² med spiseplads under tagvinduer, som en overdækket lysgård, centralt i huset. Tilbygningen opleves luftig med lofter til kip og store facadepartier mod havens terrasse. Ny carport/udhus på 41m² danner ryg mod vej og nabo.

Projektet blev energioptimeret med jordvarme, genveks og solceller.

Date
16. november 2006