Stort dejligt hus med skøn beliggenhed. Oprindelig tegnet af arkitekt Bengt Pheiffer i 1972.
Huset lå højt på grunden og i området, hvilket bevirkede, at det gamle vingeteglstag ofte mistede tagsten og skulle justeres efter stormvejr. Familien ønskede også modernisering af de triste facader i kalksandsten (kløvede), de tunge trægavle med 1 på 2 beklædning samt de tykke skjulte tagrender.

Løsningen var at give huset og carporten, et skarpt udtryk med fuldkantede skiffer eternit i antracit grå farve, og friske facaderne op med armeringspuds og filtsning.

Skorstenen fremstod med skråtstillede tagsten. Disse blev fjernet og der blev støbt ny afslutning. Huset fik nye synlige tagrender, og der blev skiftet nedløb, vindskeder og sternbrædder. Ved sternen blev tagets “hatte” effekt gjort lettere ved at skære udhænget lidt ind. Tagterrasserne mod henholdsvis Øresund og vest, fik listebeklædt værn med zinkafslutning, således der blev skabt både læ for vinden og privathed. Stor brugsmæssig gevinst efterfølgende for bygherren.
1 på 2 beklædningen på carportens gavle og port, blev skiftet til smalle lister, således der blev skabt sammenhæng til terrassernes værn på 1.salen af huset.

En bygherre med dejlig forståelse for værdiskabelse.

Date
22. september 2015