Hulmursisolering

20. maj 2019

Hulmursisolering

Det giver rigtig god mening, at hulmursisolere et ældre hus, for både at spare på energien til opvarmning, men også, for at forbedre komforten i det enkelte rum indvendigt. Dårligt isolerede ydervægge bliver ofte så kolde indvendigt, at der i vinterhalvåret, kan dannes kondens med efterfølgende mulighed for dannelse af skimmelsvamp.

I filmen ser vi et filtset hus, oprindeligt bygget i 1958. Huset har fejlagtigt været forsøgt efterisoleret med leca nødder, sikkert engang i 70´erne. Vi følger processen med at fjerne både mursten for at få adgang til hulmuren, for efterfølgende at fjerne leca nødderne, som nærmest vælter ud af muren. Huset fik efterisoleret 75m² facadevæg, med et gennemprøvet, anerkendt og ubrændbart produkt fra Rockwool.

Vær varsom med at efterisolere et bindingsværkshus eller en gammel fredet ejendom, da isoleringen risikere at skade måden huset er bygget på. Søg hjælp hos en rådgiver som har specialiseret sig i denne type ejendomme.

Arbejdet i filmen blev udført af autoriseret Rockwool Partner: www.andersen-isolering.dk