Jordbundsundersøgelse

20. maj 2019

Jordbundsundersøgelse

Filmen handler om en klassisk jordbundsundersøgelse, som skal foretages, fordi eksisterende hus skal have opført en tilbygning.

Fotos viser hvad du kan forvente af boreudstyr, når du bestiller en jordbundsundersøgelse. Boremaskinen kan være ganske stor.

En Jordbundsundersøgelse fortæller om jordens lag og opbygning, præcis hvor tilbygningen skal laves. Ved boringen optages jordprøver fra forskellige dybder, som efterfølgende testes, for en geologisk vurdering på et laboratorium, med henblik på vurdering af bæreevnen.

I filmen ser vi Stratos fra firmaet Boreguppen A/S. Stratos må foretage jordbundsundersøgelsen med et særligt håndbor, fordi den maskine han ellers havde medbragt til opgaven, ikke havde mulighed for at køre til bagsiden af huset.

Boregruppen har efter opgaven fremsendt en geoteknisk rapport, som er videregivet til ingeniøren, med henblik på fundamentets dimensionering mm..

I filmen nævnes, at hvis bæreevnen ligger dybt, pilotering med betonpæle eller med jernrør som ”rammede pæle”. Især rammede pæle med jernrør er populære fordi maskinen der rammer/banker rørene ned ikke er nær så stor som maskinen der banker beton pæle i jorden (beton pæle kan sagtens være 8-12m lange). Jernrørene derimod er kun 1m lange, monteres i enden af hinanden og svejses sammen efterhånden som de rammes ned.

Når bæredygtig bund er nået, fyldes de med beton og armering iht. til ingeniørens anvisninger.

Læs mere om jordbundsundersøgelse fra Boregruppen her:

Se mere på www.boregruppen.dk