OM

21. oktober 2019

Om Arkitekten Anbefaler

OM

Siderne herunder handler om at vidensdele erfaring og faglighed, som jeg har opnået, gennem næsten 3 årtier indenfor byggeri vedr. enfamiliehuse. Min baggrund som tømrer, byggetekniker og arkitekt, har gjort at jeg er kommet bredt omkring. Det er fag-baseret viden og ja, noget af det lidt nørdet, men det er selvfølgelig helt op til dig selv, at træffe valg om, hvorvidt du vil lytte til, eller benytte dig af den viden jeg deler. Men at ”arkitekten anbefaler” er inspiration til unikke løsninger – dét kan jeg love dig for.
Siden her er ny og udvikles løbende, så bær over med mig, hvis der ikke pt. er så meget information tilgængeligt.

Note: Det er til enhver tid producenterne af viste og omtalte produkter, som bærer ansvaret for at disse lever op til gældende lovgivning, krævede mærkningsordninger og overholder krav til indbygning.